V Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dziekan Wydziału Humanistycznego US – prof. dr hab. Barbara Kromolicka i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz mają zaszczyt zaprosić na V Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbędzie się w dniach 11-12 września 2015 r. Tematyka forum dotyczy możliwości rozwoju wolontariatu i mentoringu Seniorów. W trakcie Forum powołana zostanie Regionalna Rada ds. Seniorów…