Konkurs fotograficzny dla studentów SHUS – Senior w plenerze i akcji

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZEGO Senior w plenerze i akcji §1 Przepisy ogólne   Organizatorem konkursu fotograficznego „Senior w plenerze i akcji”, nazywanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RAZEM w Szczecinie oraz Wydział Humanistyczny US. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnikami…