Drodzy Studenci,  w chwilach trudnych, w bezsilności rodzą się piękne myśli, którymi dzielimy się z Wami, wraz z życzeniami  pogody ducha, mimo wszystko! Zespół SHUS   Wiersz napisała  Dalida Aouadhi ze środkowej Italii   Nadeszła chwila i zatrzymał się świat. Na tę chwilę…, której zawsze brak Na ten jedne uśmiech… jeden czuły gest Na wytarcie…