Badanie do pracy magisterskiej – COVID -19

Jestem studentką psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadzę badania, które są realizowane w ramach seminarium magisterskiego. Badanie dotyczy odczuwanych emocji, stresu i radzenia sobie z nim w obliczu obecnej sytuacji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Poniższy kwestionariusz składa się z kilku części, każda z nich posiada instrukcję, w której proszony/a będziesz o zaznaczenie odpowiedzi odnoszącej się do Twojej…