Gratulacje

Szanowni Państwo Drodzy Studenci SHUS, dnia 11 maja 2020 roku tytuł naukowy Profesora w dziedzinie nauk humanistycznych z nominacji Prezydenta RP otrzymał Pan dr hab. Tomasz Sikorski – dobrze znany i  ceniony także i w naszym środowisku naukowiec i wykładowca, który wielokrotnie prowadził wykłady w naszym Uniwersytecie Szanownemu Panu Profesorowi w imieniu wszystkich Studentów SHUS…

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci SHUS Mamy nadzieję, że wszyscy cieszycie się dobrym zdrowiem i radzicie sobie, zachowując optymizm w tym szczególnym czasie. Ostatnio nie komunikowaliśmy się z Państwem zbyt często, ale wiemy, że niektóre grupy wspaniale utrzymują ze sobą kontakt, nie przerywając, pomimo pandemii pracy. Tu szczególnie dziękujemy Pani dr Iwonie za stałe prowadzenie i…

ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN

Projekt realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach…